Visie

Visie 2018-12-11T19:58:57+01:00

Sela Uitvaartzorg is een christelijke begrafenisonderneming. Onze visie op het sterven is dat de dood de laatste vijand is die overwonnen moet worden. De dood is niet mooi of romantisch. Het is een harde realiteit waarmee wij geconfronteerd worden in ons leven. De angel van de dood kan alleen weggenomen worden door het levende geloof in Jezus Christus, de Gezalfde Zoon van God. Dit geloof geeft ons hoop en verwachting en plaatst de dood in een ander perspectief. Vanuit dit perspectief streeft Sela uitvaartzorg ernaar u te begeleiden bij de begrafenis en te ontzorgen. Wij geloven dat de opstanding van de doden hoop biedt, die de nabestaanden kan steunen bij het overlijden van een geliefde. Sela uitvaartzorg baseert haar visie op de Bijbel. Hierin is het begraven van overledenen de meest toegepaste vorm van lijkbezorging. Andere vormen worden wel gebruikt, maar vaak is dit in verband met oordeel of straf. Vanuit dit oogpunt verzorgen wij alleen begrafenissen, die passen bij de waardigheid van de mens.

Vindt u het belangrijk dat het geloof van u, of dat van uw dierbare, ook bij de begrafenis centraal staat? Dan is Sela uitvaartzorg de steun bij uw uitvaart. Wij bieden persoonlijke begeleiding die past bij uw geloofsovertuiging en streven ernaar u bij te staan in deze periode van afscheid en verwerking.